Det är detta jag vill, men får se hur det blir i slutände

Hej Hej <3


Jag minns inte om jag har nämnt tidigare att vi som läser till hälsopedagoger under hösten ska få läsa valfria kurser eller plugga utomlands. Men det kommer vi i alla fall göra. Varför vet jag inte riktigt men kanske för att kunna styra lite mer vad vi är intresserade av att jobba med osv.
Det gäller en termin, 30 hp. Jag har vart sjukt stressad över detta en längre tid och detta har vart en av anledningarna till varför jag har mått så sabla dåligt ett tag.
Men när jag väl orkade ta tag i det, kikade runt och sedan kollade med studievägledaren om de jag är intresserade av är kurser som går att läsa så känner jag mig lugn nu. Rätt taggad också faktiskt!
Vi får inte läsa kurser som är för lika de vi har läst eller ska läsa i utbildningen vilket jag förstår men mina val var inte nära. Så härligt!

Jag har ingen aning om vad jag vill jobba med när jag blir stor, men jag har valt sådant som i dagsläget intresserar mig. Vi har garanterad plats när kurserna är inom Halmstad Högskola så om jag väljer dessa vet jag att jag kommer läsa dem, det känns tryggt! Jag har bestämt mig för att läsa på distans. Fyra mindre kurser på 7.5 hp vardera. Nackdel är att två av kurserna jag vill läsa är på halvfart och resterande på kvartsfart. Med tanke på när dessa kurser startar blir det över 100% vissa perioder.. Jag måste verkligen fundera. Men jag vill. Men som sagt, de är dessa jag är sugen på.

Vardag och livsvillkor för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning - Halvfart start vecka 36

Att växa upp med intellektuell funktionsnedsättning påverkar livsvillkor och vardagsliv. I kursen behandlas vardagen för barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på deras skol- och fritidssituation. I synnerhet beaktas deras sociala situation i förhållande till jämnåriga kamrater med och utan funktionsnedsättning. Därutöver belyser kursen innebörder av barnperspektivet, familjeperspektivet samt pedagogiskt arbete utifrån ett delaktighetsinriktat arbetssätt.

Funktionshinder - om funktionsvariationer och intersektionalitet - Halvfart start vecka 46

Människor med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än människor i allmänhet. Genom historien har detta ofta förklarats med just funktionsnedsättningen, men även andra faktorer är av betydelse. Utifrån faktorer såsom kön, etnicitet, sexualitet, ålder och klass analyseras villkoren för personer med olika funktionsförmågor ur ett intersektionalitetsperspektiv.

Kunskapsideal och verklighetsuppfattning - Kvartsfart start vecka 36

Kursens mål handlar om förståelse och kritisk bedömningsförmåga av hur värderingen av kunskap både påverkar och villkoras av kulturell förändring och teknisk utveckling. Studeras gör bland annat hur historiska och samtida kunskapsideal och kommunikationstekniker har format och formar världsbilder och människosyner. Studenten kommer att kunna förstå och förhålla sig till hur värderingar angående bildning, kompetens, trovärdighet och sanning påverkas i det samtida informations- eller kunskapssamhället och reflektera kring kunskapsproduktion med hänsyn till social hållbarhet. Utifrån idéer inom kunskapsteori och pedagogik ska studenten kunna analysera och bearbeta information i digitala miljöer, samt använda olika tekniker för att på ett hållbart sätt skapa och förmedla kunskap och värden inom medier, med pedagogiska, retoriska och estetiska verktyg.

Psykologi - allmän ämnesintroduktion - Kvartsfart start vecka 36

Kursen ger en introduktion till psykologins teorier, metoder och användningsområden. Psykologin som vetenskap och det moderna vetenskapliga tänkandet studeras, såväl som individens biologiska utveckling, motivation och emotion, kognitiva förmågor, arv- och miljöfaktorer samt perception, medvetande, inlärning, minne, språk, stress och stresshantering. Kursen lämpar sig för dig som vill få en introduktion till förståelse för mänskligt beteende ur ett psykologiskt perspektiv.

Svensk design, stadsplanering och samhälle under 1900- och 2000-talen - Kvartsfart start vecka 36

Är du nyfiken på industridesign, samhällsplanering och byggande i Sverige ur humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv? På den här kursen studerar du svensk design, byggande och stadsplanering som uttryck för visioner om det goda samhället, estetiska ideal och tekniska möjligheter. Du får kunskap om estetiska och ideologiska trender i Sverige. Kursen ger dig inblick i idéer som trädgårdsstaden, funktionalismen och postmodernismen och hur de kan förstås. Du utvecklar din förmåga att undersöka, diskutera och kritiskt analysera texter, bilder och exempel på design, byggande och stadsplanering i Sverige under 1900- och 2000-talet.


Puss & Kram

Fröken Rödlök

  • 474 visningar

Gillar

Kommentarer

Marie,
Skönt att det känns bättre nu då du landat i det, så att det smält in. Andra kursen lät väl spännande, men låter som bra allihopa
sweetwordsbymirre.com
FrökenRödlök
FrökenRödlök,
Ja, jag misstänker att tvåan är fortsättning på ettan =)
nouw.com/frökenrödlök
Åse
,
Bara du eller din kille också ?
FrökenRödlök
FrökenRödlök,
Det är bara jag som pluggar, han jobbar.
nouw.com/frökenrödlök
Åse
IP: 82.99.3.229